10. decembra kolēģijas lēmumi, informācija

 1. Godi Kellera lekcijas vecākiem „Mans bērns – krīzes. Kā risināt konfliktus. Bērnu, vecāku un skolotāju sadarbība” notiks 12. un 14. janvārī. Līdz 7. janvārim pie klašu skolotājiem noteikti ir jāpiesakās tiem vecākiem, kuri vēlas šis lekcijas apmeklēt (klāt jābūt abos vakaros). Par papildu nosacījumiem informēs klašu skolotāji.

 

2. Skolas koncertu apmeklētāju uzvedības noteikumi:

 • virsdrēbes atstāj garderobē;
 • lieto maiņas apavus;
 • mazie bērni tiek pieskatīti – tie ir kopā ar vecākiem (sēž klēpī, nevis stāv klēpī, neskraida apkārt un nerotaļājas zāles priekšā);
 • priekšnesumu laikā neviens neienāk un neiziet no zāles;
 • tiek ievērots klusums;
 • pa zāli nestaigā;
 • nelieto mobilos telefonus.

 

3. Izstrādāti noteikumi vecāku dalībai mācību stundās:

 • piesakās vismaz 24 h iepriekš;
 • norāda stundas vērošanas mērķi;
 • virsdrēbes atstāj garderobē, izmanto maiņas apavus;
 • nelietot mobilo telefonu;
 • ieinteresēti seko stundas darbam;
 • pēc stundas vērošanas aizpilda anketu.

 

4. Nākamās nedēļas laikā klasēs tiek veikta ģenerāltīrīšana. Lūgums vecākiem un skolēniem pārskatīt savas lietas, visu, kas neattiecas uz mācību procesu, vai ko nepieciešams sakārtot – aiznest mājās; nozudušās lietas (apavus, apģērbu) var meklēt garderobē.