22. oktobra kolēģijas lēmumi, informācija

 

  • Brīvlaika nedēļā ir iespēja sastapt skolotājas un uzlabot mācību sasniegumus. Par konkrētiem laikiem interesēties pie klases audzinātājām.
  • Par ārpusklases pasākumiem vismaz trīs dienas iepriekš informēt vecākus, izmantojot skolēnu dienasgrāmatas, kurās vecāks ar savu parakstu apliecina, ka ir informēts par pasākumu. Tas neattiecas uz koncertlektoriju apmeklēšanu.
  • Vecāki un klases audzinātājs dienasgrāmatu paraksta reizi nedēļā.
  • Nākamajā kolēģijā lemt par līdzdalību RIIMC aktivitātēs.
  • Pulciņu skolotājiem, ja nenotiek konkrētā pulciņa nodarbība, ir jāinformē skolēni, pieliekot ziņojumu pie dēļa.