26. novembra kolēģijas lēmumi, informācija

  • Visās klasēs aktualizēt un ievērot 4 zelta uzvedības likumus.
  • Streika dienā visi skolotāji atrodas savā darbavietā.
  • 10. decembrī skolā viesosies RSU fizioterapijas studenti un vēros perioda stundu (8.30–9.30).