8. oktobra kolēģijas lēmumi, informācija

 

  • Trešdien, 14. oktobrī, būs izmaiņas ēdināšana grafikā. Sekot līdzi aktuālajai informācijai.
  • Nākamajā kolēģijā katra skolotāja stāstīs par savu pieredzi pagājušajā mācību gadā, mācot dabaszinības.
  • Aktualizēt pagalma labiekārtošanas projektu, novākt celtniecības dzelzsbetona blokus.
  • Turpināt darbu pie mācību sasniegumu kritērijiem 1. un 2. semestrim.