Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrība

RĪGAS VALDORFSKOLAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA

  • Mērķi un uzdevumi RVAV biedrībā ir apvienojušies skolas attīstības atbalstītāji, kas vēlas veicināt: kvalitatīvas valdorfizglītības un skolas darbības un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanu; visu skolas audzēkņu, vecāku, administrācijas un pedagogu sadarbības sekmēšanu; sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērnu ... Lasīt vairāk
  • Statūti BIEDRĪBAS ”RĪGAS VALDORFSKOLAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS BIEDRĪBA” STATŪTI Rīga, 2012. 1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 1.1. Biedrības nosaukums ir “Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrība”, saīsināti: “biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība). 2.nodaļa. Biedrības mērķi. 2.1. Biedrības mērķi: 2.1.1. kvalitatīvas valdorfizglītības nodrošināšana; skolas darbības ... Lasīt vairāk
  • LēmumiLasīt vairāk

  • RVAV biedrības biedru sapulce 5. decembrī Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrības biedru kopsapulce notika 5.decembrī  plkst. 18.30. Bija aicināti visi esošie biedri un arī interesenti. Biedru sapulces DARBA KĀRTĪBA   1. Valdes ievēlēšana – biedrības valdē atkārtoti ievēlēja Aināru Krastiņu ... Lasīt vairāk

 

 

  • RVAV biedrības biedru sapulce 5. decembrī Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrības biedru kopsapulce notika 5.decembrī  plkst. 18.30. Bija aicināti visi esošie biedri un arī interesenti. Biedru sapulces DARBA KĀRTĪBA   1. Valdes ievēlēšana – biedrības valdē atkārtoti ievēlēja Aināru Krastiņu (priekšsēdētājs), Daci Rukuti-Tomševicu un Jurģi Vizuli. 2. Jauno biedru uzņemšana – biedrībā uzņēmām 9 jaunus biedrus. 3. Finanšu pārskats – Laura Kostomārova iepazīstināja ar pārskata periodā paveikto, ... Lasīt vairāk

Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrība

Reģ. Nr. 40008045776
LV30HABA0001408056922
Swedbank HABALV22

KONTAKTI
Biedrības valde:
Ainars Krastiņš /6b.klase/ – 29282078
Dace Rukute-Tomševica /6a.klase/ – 29102878
Jurģis Vizulis /6a.klase/ – 26165523

Biedrības epasts: biedriba@valdorfskola.lv

Skolēniem
Vecākiem
Skolotājiem
AbsolventiemMājaslapā ir izmantoti attēli no Rīgas Valdorfskolas bijušo un esošo vecāku un pedagogu arhīviem. Pedagogi un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu atpazīstamu portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas redaktori, rakstot e-pastu uz adresi - redaktore@rvds.lv