Darbs medmāsai Rīgas valdorfskolā

Rīgas Valdorfskolā meklē medmāsu ar atbilstošu izglītību.
Tiek piedāvāts darbs uz pilnu slodzi, bet ir iespējams izskatīt citus variantus. Alga atkarīga no izvēlētās darba slodzes.

Darba pienākumi un kompetences :

Plānot un organizēt savu darbu.

Sekot nepieciešamā medicīniskā aprīkojuma saturam (aptieciņai).

Veikt bērnu veselības stāvokļa novērtēšanu. Tajā ietilpst saziņa ar vecākiem, ja bērns jūtas slikti, kā arī sekot lai pēc bērna slimības būtu attaisnojošas ārsta vai vecāku zīmes.

Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem.
Uzraudzīt bērnu ēdināšanu. ( Sekot ēdienkartēm, izstrāde nav nepieciešama)

Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu. Veikt nepieciešamo dokumentu aizpildīšanu un uzturēšanu.
(Sīkāka darba pienākumu sadale tiks izrunāta darba intervijā.)