Dziedam, dziedam, sadziedam!

Pēc brīnišķīgā koncerta “Visdārgākā pērle”, ko  vecāki un absolventi 30. janvārī sniedza pedagogiem, vēlme turpināt kopīgi dziedāt zem valdorfvecāku un valdorfabsolventu karoga ir saglabājusies. Ir uzrunāta ĀBVS skolas kora diriģente Andra, un viņa, mums visiem par lielu prieku, ir piekritusi lielos valdorfkoristus atbalstīt ar savu klātbūtni un profesionālo pieredzi!
Pirmā jaunā kora tikšanās ir sarunāta 24. februārī plkst.17:30 Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā. Paredzēts kopīgi vienoties par turpmākiem mēģinājumu laikiem, to biežumi, koristu vēlmēm un plāniem.
Iespējas pievienoties ir vēl arī pārējiem dziedāt gribošajiem vecākiem un absolventiem.

 

koris__1 koris_2 koris_3