Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana

Jauniešu iniciatīvas projekta Rīgas Valdorfskolā saturiskā atskaite

 

2017. gada pavasarī 6. klašu skolēni dabaszinību fakultatīvo stundu laikā uz papīra parādīja savas idejas un redzējumu par to, kā mūsu skolas nelielais pagalms kļūtu pievilcīgāks un bērniem draudzīgāks.

 

Zīmējumu izstāde rosināja arī pārējos skolēnus aktīvi iesaistīties apspriešanas procesā un tā rezultātā, pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta piešķirtajiem līdzekļiem un pašu ieguldītajam darbam, tika uzlabota skolas teritorijas ārvide.

cof dav dav cof sdr

Talkās, sadarbojoties skolēniem, skolotājiem un vecākiem, uzlabojām stādvietas un dobes (auglīgā augsne, kūdra, mizu mulča), mēslojām esošos augus un zālienu. Tur, kur zāliens bija bojāts, veicot skolas logu rekonstrukciju, to atjaunojām (melnzeme, sēklas).

 

Papildinājām dobes un puķu traukus ar vasaras puķēm un krūmiem. Stādus pavasarī audzēja paši skolēni.
Pateicoties tētiem, no apaļkokiem izveidojām līdzsvara taku, vienlaicīgi nostiprinot nogāzi, lai neveicinātu augsnes eroziju. Ļoti būtisks ieguldījums bija žoga daļas nomaiņa starp skolas un kaimiņa teritoriju. Stiepļu žoga vietā tagad ir skaists koka un mūžzaļo tūju žogs.

 

Arboristi sakopa skolas teritorijā esošo koku vainagus. Smalkie zari tika sasmalcināti un iegūts mulčējamais materiāls krūmu stādījumiem, bet lielākos koku zarus skolēni izmanto kokapstrādes nodarbībās.

 

Lai sagādātu visus nepieciešamos materiālus, bija nepieciešamas transports (transporta izmaksas).
Prieks par sakopto skolas teritoriju ir ikvienam, bet jo īpaši tiem, kuri piedalījās, jo ar katru reizi mūsu skola top skaistāka. Iepriecina, ka šajos labiekārtošanas darbos strādāja arī absolventi.

 

Sagatavoja projekta vadītāja skolotāja Laura Grava