Lekcija par cilvēka mūža septiņgadēm

12. oktobrī, trešdien, plkst. 18.30 Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā notiks vecākiem ļoti noderīga lekcija. Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrības aicināta pieredzējusī valdorfskolotāja Daiga Miķelsone dalīsies zināšanās par cilvēka dzīves cikliskumu. Šī saruna būs vērtīga jebkuram interesentam.

Cilvēka mūža iedalījums septiņgadēs (1)