Meklē skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 15. februāra līdz 22. aprīlim izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jāizvirza pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

 

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var izmantot dažādas tehnikas – eseja, prezentācija, fotokolāža utt., taču īpaši tiek gaidīti videopieteikumi. Konkursa darbus var iesniegt līdz 22. aprīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu pasākumu 2016.gada rudenī.

Vairāk par konkursu var atrast  šeit >>>