Mērķi un uzdevumi

Latvijas Valdorfizglītības draugu biedrība ir vecāku, pedagogu un Rūdolfa Šteinera radītās valdorfizglītības popularitātes sekmētāju savstarpēja atbalsta un informācijas apmaiņas platforma, kas realizējas ideju un pieredzes apmaiņā, kopsapulcēs un kopīgu pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā Latvijas valdorfbērnudārzos un skolās.