PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 

Arī Rīgas Valdorfskola 2018./2019. m.g. sāks dalību šajā projektā, lai mums būtu iespēja individuāli palīdzēt skolēniem.

 

Vairāk par projektu var uzzināt www.pumpurs.lv