Rīgas Valdorfskolas iekšējie noteikumi “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

Ar Rīgas Valdorfskolas iekšējiem noteikumiem “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” var iepazīties šeit >>>


Ar rīkojumu par atbildīgajām personām izglītības procesa nodrošināšanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai var iepazīties šeit >>>