Šī mācību gada stundu laiki

Šajā mācību gadā ir dažas būtiskas izmaiņas mācību stundu ilgumā un starpbrīžu izkārtojumā:

  • mācību stundas garums ir 45 minūtes,
  • perioda stundas garums ir 90 minūtes,
  • klasēm ir vairāki pusdienu starpbrīži.

Par stundu garuma izmaiņām jau bija informācija pagājušajā mācību gadā, un tas ir  solis tuvāk veselīgai un pārdomātai valdorfizglītībai.

 

stundu_laiki