Skolas vecāku kopsapulce

14. septembrī plkst. 18.30 notika skolas vecāku kopsapulce, kurā skolas direktore Māra Svilāne stāstīja par Rīgas Valdorfskolas kopējo mācību plānu un ar balsojumu tika apstiprināti visu klašu vecāku pārstāvji skolas padomē. Pēc kopsapulces bija klašu vecāku sapulces, kurās tika runāts par katras konkrētās klases vecumposmu īpatnībām, klašu kolektīvu veidošanos, skolēnu uzvedību stundās un sasniedzamajiem rezultātiem šajā pusgadā, kā arī tika analizēta situācija mācību priekšmetu apgūšanā. Ar daudzu klašu vecākiem tikās angļu valodu skolotājas un dabaszinību skolotāja, raksturojot savas mācību metodes un to, ko gaida no audzēkņiem jaunās vielas apguvē.