Skolēnu uzvedības ZELTA LIKUMI

Tagad janvārī, februārī – otrajā mācību pusgadā – lūgums katrā ģimenē ar bērniem pārrunāt un arī visiem skolā ievērot četrus skolēnu uzvedības ZELTA LIKUMUS.

• Es nestaigāju pa klasi.
• Es paceļu roku, pirms runāju.
• Es klausos, kad cits runā.
• Es cienu skolēnus un skolotājus.

 

Kā arī visiem vecākiem ir vēlreiz jāpārdomā savu bērnu savlaicīga ierašanās skolā, jo ikviens nosebojums ļoti traucē stundas noskaņu. Vecāki tiek laipni aicināti, ja bērni mēdz nepaspēt uz pirmās stundas sākumu, pārskatīt savus rīta ieradumus un lūgt bērnus iziet uz skolu agrāk un nodrošināt, lai tas tiktu izpildīts.

 

Toties pašiem vecākiem, apmeklējot pasākumus skolas zālē, vēlams atcerēties, ka parkets cieš no slapjām peļķēm. Būsim saprotoši un saudzīgi, rādīsim paraugu saviem bērniem, ņemsim līdzi un pārvilksim maiņas apavus vai arī uzausim bahilas virs saviem ziemas zābakiem!