Starptautisks apmācību kurss “DEVELOPING SKILLS FOR THE INCLUSION”

Šī gada sākumā no 14. līdz 21. janvārim Itālijā, Montekatīnī- Terme norisinājās starptautisks apmācību kurss “DEVELOPING SKILLS FOR THE INCLUSION”, kurā tikās 27 jaunatnes jomas speciālisti no 8 valstīm. Šajā apmācību kursā Latviju pārstāvēja Rīgas Juglas vidusskolas kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo, Skrundas novada Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone un mūsu Rīgas Valdorfskolas direktora vietniece izglītības jomā Lauma Dūmiņa.

Iekļaujošā izglītība, sociālā iekļaušana ir ļoti nozīmīgs temats Eiropas Savienības valstīs un arī citās. Piedaloties starptautiskajā mobilitātē, kļuva skaidrs, ka vēl aizvien pastāv stereotipi par marginalizācijas grupām. Apmācību laikā tika noskaidrotas esošās situācijas Spānijā, Čehijā, Itālijā, Francijā, Lietuvā, Grieķijā, Portugālē un Latvijā. Šajā laika posmā tika kopīgi izvērtēti priekšlikumi, kā savā darbā izmantot efektīvi pieejas, ko mums sniedz Eiropas Savienība.

Apmācību galvenie mērķi:

– Pilnveidot dalībnieku personīgo un profesionālo attīstību, palielinot viņu izpratni par atstumtību un marginalizāciju;

– Aplūkot, izvērtēt sociālo atstumtību un marginalizāciju no dažādiem skatu punktiem, ņemot vērā daudzveidības, invaliditātes un kultūras fonu;

– Sniegt iespēju apgūt dažādus rīkus un metodes, kas izmantojami turpmākajā darbā ar jaunatni vietējā līmenī.

Galvenokārt, starptautiskā mobilitāte sniedza metodes kā strādāt ar jauniešiem, lai veicinātu iekļaušanu, kā atbalstīt, kā radīt pozitīvu atmosfēru. Pēc šīm apmācībām ir iegūti noderīgi materiāli ar spēlēm,  metodēm, kuras ir nosūtītas mūsu skolas skolotājiem.

Starptautiskās apmācības “DEVELOPING SKILLS FOR THE INCLUSION” tika realizētas Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1 finansējuma  ietvaros. Starptautisko mobilitāti Latvijā koordinēja un vadīja biedrība “Donum Animus”. Paldies Sintijai Bernavai par iespēju piedalīties šādā mobilitātē!

Lauma Dūmiņa

Rīgas Valdorfskolas direktora vietniece izglītības jomā