Topošo pirmklasnieku vecāku tikšanās Rīgas Valdorfskolā

  1. gadā tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem notiks:

27.februārī, plkst. 18.00 (tikai vecākiem) , nodarbības tēmas – iepazīšanās ar skolu, mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda un svešvalodas.

 3.martā, plkst. 10.00 (vecākiem un bērniem), nodarbības tēmas vecākiem – matemātika un eiritmija; bērniem- mūzika, eiritmija un skaitļu pasaule/pasaciņa.

 10.martā, plkst. 10.00 (vecākiem un bērniem), nodarbības tēmas vecākiem – māksla, formu zīmēšana un mūzika; bērniem- spēļu vingrošana, emocionāli psiholoģiskā gatavība un formu zīmēšana/pasaciņa.

13.martā, plkst. 18.00 (tikai vecākiem), nodarbības tēmas – vecāku un bērnu gatavība skolai, vecāku atbalsta biedrība un atbildes uz jautājumiem.

Detalizēts izklāsts