Biežāk Uzdotie Jautājumi

Vai Rīgas Valdorfskolā ir privātā mācību iestāde?
Rīgas Valdorfskola ir pašvaldības mācību iestāde ar akreditētu pamatskolas izglītības programmu un padziļinātu angļu valodas apguvi vai mūzikukā arī papildu valdorfpedagoģijas mācību priekšmeti. 
Kas var mācīties jūsu skolā?
Ikviens bērns no 1.  līdz 9. klasei. Mums ir daudz interesentu, tāpēc uzņemam skolēnus secīgi:

  • Esošo skolēnu brāļus un māsas 
  • Valdorfbērnudārza beidzējus 
  • Valdorfpedagoģijas interesentus no Rīgas un citām pilsētām, vietām 
  • Rajona/tuvākās apkārtnes bērnus. 
Kad notiek uzņemšana?
Skola februārī sazinās ar skolēnu vecākiem, kuri ir uzrakstījuši iesniegumu pieteikt bērnu 1.klasē (iesnieguma var uzrakstīt no bērna piecu gadu vecuma, konkrētā ) 

 

Topošie vecāki, vecvecāki vai aizbildņi  apmeklē mūsu  izglītojošās valdorfpedagoģijas lekcijas klātienē (februārī, martā) vai attālināti mūsu informācijas kanālā (youtube saite) 

  

Pirms bērna uzņemšanas skolā, vecāki tiekas ar skolas psiholoģi uz individuālām pārrunām par bērna gatavību uzsākt skolas gaitas. Vairāk par uzņemšanu (spiež uz saiti par uzņēmšanu) 

 

Jaunos Valdorfskolas skolēnus uzņemam maijā  

 

Pieteikties var šeit (spiež uz saiti – uzņemšana) 

Vai skolā ir pagarinātā grupa?
Skolā ir pagarinātās dienas grupas ar interešu izglītības nodarbībām bērna vispusīgai attīstībai. Pagarinātā dienas grupa ir līdz 17.00. 
Vai skolā ir siltas pusdienas?
Skolā ir Rīgas Pašvaldības apmaksātas siltas pusdienas visām klašu grupām. Pagarinātas dienas grupām ir launags par papildu maksu. 
Vai skola nodrošina pusdienas veģetāriešiem un bērnien ar celiakiju vai glutēna nepanesību?
Jā, skolas ēdnīca piedāvā gan veģetāras, gan bezglutēna maltītes. Lūgums vecākiem par šādu vajadzību informēt  klases skolotāju.  
Kāpēc līdz 3.klasei bērni raksta ar krītiņiem un zīmuļiem? Un tikai 3.kl sāk rakstīt ar pildspalvu?
Tas pamatojas bērna augšanas fizioloģijā. Skolā vinš sāk zīmēt un rakstī ar vaska blokkrītiņiem un pirkstiņkrītiņiem. No  2.klases  ar  krāsainiem zīmuļiem. 3.kl. bērns sāk rakstīt ar tintes pilsdpalvu. Visas rakstāmlietas mācību procesā ienāk secīgi, lai trenētu skolēna roku muskulatūru un viņš nenogurtu, bet gūtu prieku no mācību procesa..  
Vai un kāpēc visiem bērniem jāspēlē flauta?
Valdorfpedagoģijas pamatā ir atziņa, ka ikviens var zīmēt, dziedāt un muzicēt. Muzicēšana nepieciešama, lai:  

  •  stiprinātu augoša bērna dvēseliskos spēkus;  
  •  sniegtu apziņu par viņa varēšanu; 
  •  veicinātu sadarbību; 
  •  pilnveidotu sociālās prasmes.  

Flautas spēlēšana  attīsta roku pirkstus, palīdzot nodarbināt  abas smadzeņu puslodes. Skolēns mācās saklausīt citus un iekļauties kopējā skaņu ritmā.  

Kas ir eiritmija un kāpēc šāds priekšmets?
Eiritmija ir kustību māksla, kas vispusīgi attīsta bērna ķermeni. Grupu nodarbībās īpašu uzmanību pievērš kopdarbam un sadarbībai. Eiritmija iemāca ne tikai klausīties, bet, galvenais, sadzirdēt. 
Kas ir Valdorfpedagoģija, ar ko tā atšķiras no klasiskās pedagoģijas?

Uzzini par Valdorpedagoģiju, lasot sadaļu “Mācību darbs

Vai pēc Valdorfskolas absolvēšanas bērns var aiziet mācīties uz citu skolu vai ģimnāziju? Vai absolventi izvēlās tikai mākslas studijas vai arī eksaktās zinības?
Rīgas Valdorfskolā ir akreditēta vispārējā mācību programma ar padziļinātu angļu valodu vai mūziku. 

Beidzot devīto klasi, viena daļa skolēnu turpina mācībās valsts ģimnāzijās, otra daļa skolēni mācās vidusskolās un trešā daļa izvēlas profesionālās ievirzes izglītības iestādes.  

 

Ieskaties Valdrofskolu absolventu sarakstā pasaulē. tas nav pilnīgs, jo trūkst, piem.  NATO Ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Waldorf_school_alumni  

Vai Valdorfskolā mācās bērni, kuriem ir dotības matemātikā?
Protams, jo mākslas nodarbības veicina šo bērnu loģisko domāšanu un radošo spēju attīstību. Lūk, piemērs, kā matemātiķe Daina Taimiņa izskaidro hiperboliskās plaknes modeļus ar tamborēšanas palīdzību https://www.youtube.com/watch?v=w1TBZhd-sN0 
Kāpēc Valdorfskolā māca Veco derību?
Vecā derība ir daļa no mūsu kultūras telpas. Turklāt bibliskie sižeti atspoguļo evolūcijas gaitu. Valdorfskola ir atvērta dažādu reliģiju strāvojumiem.. 
Kāpēc gan puiši, gan meitenes visus rokdarbus dara kopā? Kāpēc Valdorfskolā rokdarbiem pievērš tik lielu uzmanību?
Kopīgi darītie rokdarbi ir svarīgi emocionālai un fizioloģiskai attīstībai.  Tiek nodarbinātas abas smadzeņu puslodes. Visi skolēni mācās strādāt gan ar mīkstajiem, gan cietajiem materiāliem.  

 

Austrumu kultūrās vēl joprojām izcilākie rokdarbnieki ir vīrieši. Vai zinājāt, ka gan Skandināvijā, gan Nīderlandē un Vācijā, tieši vīrieši ir izcilākie adīšanas tendenču noteicēji? 

http://www.kaffefassett.com 

https://arnecarlos.com/home/   

Vai skolā ir individuāla pieeja katram bērnam?

Rīgas Valdorfskolā klasē vidēji mācās 22 skolēni. Stundas tiek veidotas pēc noteikta ritma, kas skolēnā rada drošiības sajūtu, neskatoties uz klases lielumu. Ja skolēnam nepieciešama mācību palīdzība, skolā pieejams atbalsta personāls (logopēds,psihologs,speciālais pedagogs). Gada beigās skolēns saņem aprakstošu  liecību par individālo mācību darbu. 

Pin It on Pinterest