Projekti

Mēs piedalāmies dažādos starptautiskos sadarbības un mācību projektos

Sadarbības projekts ar Beblingenas Valdorfskolu Vācijā

No 25.februāra līdz 1.martam seši mūsu skolas skolēni, skolotāja Maija un psiholoģe Lolita piedalījās skolēnu pieredzes apmaiņas projektā Beblingenas Valdorfskolā Vācijā.  Laura, Undīne, Katrīna, Tīna, Aurēlija un Ivars  dzīvoja viesģimenēs pie saviem draugiem, aktīvi piedalījās mācību stundās, apmeklēja mēneša svētkus. Katru dienu notika interesantas ekskursijas, sirsnīgas  sarunas un aktivitātes ģimenēs.

Mūsu skolēni iepazina skolu, devās ekskursijās uz Beblingenu un Eslingeni. Īpaši aizraujošs bija šokolādes fabrikas “Ritter Sport” muzeja apmeklējums. Radošajā darbnīcā skolēni ne tikai iepazinās ar šokolādes ražošanas vēsturi, bet arī paši izgatavoja šokolādi no izvēlētajām sastāvdaļām. Neaizmirstams bija arī Mercedes-Benz muzeja apmeklējums. Futūristiskajā celtnē izvietotajā muzejā atklājas auto vēsture, varēja redzēt neskaitāmus automašīnu modeļus no auto ražošanas pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.

Nedēļa Vācijā pagāja ļoti ātri. Iegūti jauni draugi, no kuriem šķirties nebija viegli.  Ticam, ka abu skolu sadarbība turpināsies arī nākotnē. Projekta vadītājas – skolotājas Vilena Sterlinga Vācijā un Svetlana Bogdanova Rīgā ieguldījušas  lielu darbu, lai pieredzes apmaiņas brauciens noritētu veiksmīgi. Paldies viņām par to!

MOT programma

No 2023.gada septembra arī mūsu skolā tiks ieviesta MOT programma. MOT ir pusaudžu motivācijas programma, ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. Tā ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.
MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;

Drosme rūpēties – ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;

Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

MOT programmu veido 12 nodarbību cikls 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Katra nodarbība ilgst aptuveni 3 mācību stundas un ir iekļauta mācību stundu laikā. Programmu pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri. Viņu vidū ir gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenerus raksturo 4 īpašības: viņi ir dedzīgi, radoši, mūsdienīgi un sirsnīgi.

Programmu popularizē MOT vēstneši. MOT vēstneši ir spilgti un atpazīstami savu jomu pārstāvji (sportisti, žurnālisti, pasākumu vadītāji u.c.), kuru pārliecība saskan ar MOT vērtībām. Iesaistoties MOT un ar lepnumu valkājot MOT logo, vēstneši kļūst par paraugu jauniešiem, vienlaicīgi veicinot arī MOT kā zīmola atpazīstamību.

Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pašpārliecinātāki, un viņi ir ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to.

MOT ir globāla organizācija, kas dibināta Norvēģijā pirms vairāk kā 20 gadiem, kuru aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994.gadā. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Šobrīd MOT programmu apgūst vairāki simti tūkstoši jauniešu Norvēģijā, Dānijā, Dienvidāfrikā un Latvijā. Līdz šim MOT Latvijā bija 70 skolās un programmā bija iesaistīti jau 15 000 jauniešu, taču no šī mācību gada sākuma šie skaitļi kļūs vēl lielāki! Latvijā MOT filozofiju un programmu pārstāv biedrība “MOT Latvija” un vairāk par šo programmu un organizāciju var uzzināt šeit: www.mot.lv

Rīgas Valdorfskolā šo programmu ieviest sāks pimās mūsu skolas treneres – Līga Strūberga un Dace Rukute-Tomševica, kuras šī gada augustā piedalījās jauno MOT treneru apmācībā un pievienojās aizrautīgo MOT treneru pulkam.

Erasmus+ mobilitātes projekts “Dabā labāk”

Erasmus+ mobilitātes projekts “Dabā labāk” sadarbībā ar Nesodenas Šteinera skolu Norvēģijā

7. maijā Erasmus+ mobilitātes projekta “Dabā labāk” skolēnu grupa kopā ar pedagogiem devās uz Nesodenas Šteinera skolu Norvēģijā.

Projekta galvenie mērķi bija skolas ārvides uzlabošana, izveidojot aktivitāšu laukumu. Taču Nesodenas skolas skolēni un skolotāji bija ļoti sirsnīgi, un paralēli darbam, nodrošināja dažādas muzikālas aktivitātes un ekskursijas.

Katru rītu skolēni iesāka ar kopējo rīta dziesmu, bet vakaros skolēni un skolotāji baudīja muzikālos priekšnesumus, savukārt pa dienu izveidoja aktivitāšu laukumu. Tajā bija no paletēm veidota tribīne, lielizmēra spēles un sportisko aktivitāšu vietas.

Gaidīsim Norvēģijas pārstāvjus nākamajā gadā ciemos pie mums!

Erasmus+ projektu “Dabā labāk!” (Better in nature!) Nr. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000096946 līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis ir palīdzēt risināt problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību traucējumiem, problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību grūtībām, problēmas darbā ar izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem kā arī problēmas darbā ar izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem. 

Projekta prioritārā mērķgrupa ir 1.-6. klašu skolēni un skolēni ar mācīšanās grūtībām un/vai traucējumiem. Gandrīz puse šī vecumposma skolēniem savā klasē strādā divu pedagogu vadībā. 

Projekts ir sniedzis iespēju pilnveidot pedagogu sadarbību, atrast jaunus paņēmienus darbam ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Projekta rezultātā ir pilnveidota pedagogu kompetence strādāt multidisciplināri, veicinātas skolēnu savstarpējās sadarbības un saskarsmes prasmes.

Pin It on Pinterest