Skola un vecāki

VECĀKI IR SVARĪGI 

Rīgas Valdorfskolas pamats ir vecāku, skolotāju un skolēnu savstarpēja sadarbība, atbalsts un uzticība. Valdorfskolā skolas dzīvē klātesošs ir ne vien skolēns un skolotājs, bet arī vecākiVecāku pienākums nebeidzas ar bērna atvešanu līdz skolai, mēs esam bērna skolas dzīvē ieinteresēti, aktīvi un klātesoši. 

Jo mazāki ir mūsu bērni, jo tiešāka ir vecāku līdzdarbošanās, tomēr vecāku saprātīga klātbūtne bērnam un skolai ir svarīga visu skolas laiku. 

Vecāki līdzdarbojas

Vecāki bieži tiekāklases sapulcēs. Vecāku pienākums ir apmeklēt katru klases sapulci, jo tieši šajās tikšanās reizēs ir iespējams uzzināt par mācību norisi un notiekošo klasē, jo bērni Valdorfskolā mācās patstāvīgi. Klases sapulcēs vecāki iepazīstas un iemācās sadarboties, lai kopā veiksmīgi piedzīvotu visus deviņus gadus skolā. 

Skolā ir gadu gaitā izveidojušās burvīgas tradīcijas un pasākumikur vecāki iesaistās ne tikai kā ieinteresēti vērotāji, bet arī kā aktīvi dalībnieki, un tas ir svarīgi mūsu bērniem: skolas koncerti, Ziemassvētku tirdziņi, klašu ekskursijas, skolas vides sakopšanas talkas, vecāku balles, u.c. 

Savstarpējā cieņa

Rīgas Valdorfskola mums šķiet labākā skola mūsu bērniem. Labākā, jo mēs zinām, ka katrs mūsu jautājums tiks risināts pēc būtības. Mēs runājam savā starpā, mēs runājam ar savu skolotāju, mēs runājam ar skolas vadību. Mums, iespējams, ir dažādi viedokļi, bet mēs cienām viens otru un ievērojam skolas vērtības un noteikumusNo mums to mācās ievērot arī bērni. 

Vecāki ir informēti

Skolas dzīves aktualitātes katru nedēļu vecāki izlasa ciklogrammā – skolotāju sagatavotā iknedēļas notikumu pārskatā. Mēs iepazīstamies ne tikai ar savā klasē notiekošu, bet pamanām, kādas iespējas mūsu bērniem būs nākamajās klasēs.  

Mēs mācāmies. Iepazīstam valdorfpedagoģiju gan kopā ar saviem bērniem, gan apmeklējam vecākiem organizētās lekcijas, kur klausāmies dzīves grudrus un pieredzes bagātus cilvēkus. 

Vecāki atbalsta

Esot klātesoši un informēti par skolas norisēm, mēs pamanām situācijas, kam nepieciešams risinājums. Ikviens vecāks var ieteikt un
realizēt dažādus klasei, skolai, skolotājiem un vecākiem interesantus projektus. Vecāki nerada papildus slodzi, bet atbalsta un atvieglo skolas personāla darbu, daloties ar savām zināšanām, prasmēm un laiku.  

Mēs novērtējam, ka Rīgas pašvaldība finansē skolu, kurā ir iespējams realizēt valdorfpedagoģiju. Tomēr mēs apzināmies, ka skola aug, mūsu bērniem ir nepieciešami arvien jauni pedagogi un mēs vēlamies, lai mūsu bērni realizētu pēc iespējas vairāk izglītojošos pasākumus, kas pieejami valdorfskolās pasaulē. Tādēļ mēs atbalstām projektu Izglītības Izaugsmei [saite uz biedrības lapu] ar saviem ziedojumiem. 

Mēs domājam ne tikai par savu bērnu un savu klasi, bet arī par visu skolu kopumā. Skolas aktīvākie vecāki darbojas Rīgas Valdorfskolas attīstības veicināšanas biedrībā un skolas padomē. Un, ja viss nav izrunāts oficiālajās tikšanās reizēs, tad organizējam neformālas sarunas pie kafijas. Rīgas Valdorfskolas vecāku līdzdarbošanās skolas dzīvē nekad neapstājas! 

Noderīga informācija vecākiem internetā 

 

Starptautiska saziņa un pieredzes apmaiņas iespējas star Valdorfskolām

https://www.wal-di.com/welcome

Par valdorfpedagoģiju 

“Why Waldorf Education Works” 

https://spielgaben.com/why-waldorf-education-works/?fbclid=IwAR1NyszoersW2AMcoYUcld2Wm7Zvn9r-k-uTXFHVRbZXISzM0-kiOmGRVDI 

“21 Fragen an die Waldorfschule” 

https://www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/21-fragen/#main-content 

  • Vecāki par valdorfpedagoģiju 

“Vai lasīt var sākt par agru?” 

http://www.satori.lv/raksts/5473  

  • Par viedierīču lietošanu un to ietekmi uz bērna attīstību un veselību 

“Īpašā atbalsta centrā visvairāk nākas palīdzēt jauniešiem ar atkarībām no viedierīcēm” 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/veseliba/ipasa-atbalsta-centra-visvairak-nakas-palidzet-jauniesiem-ar-atkaribam-no-viediericem.a296288/ 

“Aptauja: Latvijā katrs desmitais pārmērīgi aizraujas ar virtuālo vidi” 

https://www.tvnet.lv/5909661/aptauja-latvija-katrs-desmitais-parmerigi-aizraujas-ar-virtualo-vidi 

“Schools that ban mobile phones see better academic results”
https://www.theguardian.com/education/2015/may/16/schools-mobile-phones-academic-results 

“’Distracting and addictive’: School rules for mobile phones”
https://www.smh.com.au/national/nsw/distracting-and-addictive-school-rules-for-mobile-phones-20180922-p505dc.html 

Krievijas psihiatra Andreja Kurpatova (Андрей Курпатов) komentārs par to, kā viedierīces ietekmē smadzeņu attīstību un darbību “What to expect of human digitalization” (krievu valodā)
https://www.facebook.com/sergey.smelov.12/videos/3333283736701606/?sfnsn=scwspwa&extid=PflbfQ60yaJBBOoI&d=w&vh=i 

Pin It on Pinterest