Skolas padome

Padomes darbības mērķis ir veidot skolas darbības un attīstības stratēģiju, vadīt un koordinēt visu skolas audzēkņu vecāku, vadības, kolēģijas un pedagogu sadarbību mūsdienīgas valdorfizglītības, skolas sabiedriskās dzīves un saimniecisko jautājumu risināšanai.

Uzdevumi

Veidot skolas attīstības stratēģiju un rīcības plānu, organizēt to īstenošanu un analizēt izpildi.
Noteikt skolas attīstības gadskārtējās prioritātes.

Nodrošināt informācijas apmaiņu un darbu koordināciju starp vecākiem un skolotāju kolēģiju.

Risināt skolas darbības aktuālos jautājumus, kur nepieciešama skolotāju un vecāku sadarbība.

Iepazīties ar Rīgas Valdorfskolas Attīstības veicināšanas biedrības (RVAVB) izstrādātajām ziedojumu izlietošanas prioritātēm, budžetu un atzinumiem par tā izpildes gaitu.

Pin It on Pinterest