Skolas padome

Rīgas Valdorfskolā ir pašpārvaldes institūcija Skolas padome, kurā piedalās un līdzdarbojās 

  • skolēnu domes pārstāvji 
  • vecāki 
  • skolotāji 
  • skolas vadībā. 

Skolas padomes mērķi 

Veidot un attīstīt laikmetīgu valdorfizglītībā balstītu skolu. Kopīgi izlemt un risināt svarīgākos skolas sabiedriskās dzīves un saimnieciskos jautājumus.  

Skolas padomes uzdevumi 

  • veicināt ciešāku vecāku un skolotāju sadarbību, 
  • diskutētu par aktuālām, ar skolu saistītām tēmām, un tās kopīgi  risināt, 
  • veidot estētisku un harmonisku vidi, kurā skolēns un skolotājs labi jūtas, un ik dienu vēlas apgūt ko jaunu. 

Kā šo procesu skaisti formulēja trīs bērnu mamma Elīna,  tas ir mūsu spēka trīsstūris BĒRNS – VECĀKS – SKOLOTĀJS. Bez vecākiem nav bērna, bez bērniem – skola. Tā ir kā svēta trīsvienība, kuras ciešā kopībā audzinām labestīgu, izglītotu un līdzatbildīgu jauno cilvēku. 

Pin It on Pinterest