Pirmsskola

  Rīgas Valdorfskolas pirmsskola atrodas renovētā bērnudārza ēkā Baltajā ielā 15. Tajā ir izvietotas sešas pirmsskolas grupas ar 112 audzēkņiem. Bērnudārzs īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

Pirmsskolas vadītāja ir Sandra Strūberga. Viņas tālruņa numurs  –  67601836.

 

Bērni, vērojot pieaugušos, meklē orientierus pasaulē. Viņi spēj apjaust savu cilvēcisko būtību tikai saskarsmē ar cilvēkiem. Ja ieskatāmies valdorfbērnudārzā, tad drīz vien ievērojam, ka tas līdzinās lielai saimniecībai. Te visi dzīvo kā īstā ģimenē. Šeit cep, tīra un mazgā. Bērni šuj un auž, tiek arī daudz dziedāts un muzicēts. Notiek zīmēšana, gleznošana ar akvareļkrāsām un pasaku stāstīšana. Visiem ir daudz darāmā, un bērni vēlas darboties līdzi. Viņi zīmē, spēlējas un glezno, vēro, palīdz cits citam un savās rotaļās atdarina pieaugušo darbības. Valdorfbērnudarzā bērni mācās atdarinot. Tātad — bērniem tiek dota liela brīvība, bet šo brīvību ierobežo stingra ārējā forma: vienmēr nemainīgs ritms un ilgstoša atkārtošanās. Tas ļoti ietekmē mazā bērna gribas veidošanu un vienlaikus rada iekšēju stingrību un dzīves robežu.

 

Valdorfpedagoģijā gan ikdienas ritms, gan gada ritums veido loku, kas aptver visu kopējo bērnudārza darbu. Gadalaiku mija un it īpaši svētki, kuri ik gadu ienes grupās attiecīgo noskaņu, un veido bērnu uztverē stingru, noteiktu ritmu. Arvien no jauna gadalaiki un svētki, kas saistās ar tiem, tiek izjusti dziesmās un dzejoļos, rotaļās un spēlēs. Trīs līdz četru nedēļu garumā tie kļūst par intensīvu pārdzīvojumu bērnu dvēselēs. Tā kopā ar bērniem mēs ejam cauri visam gadam, ik pa brīdim apstājoties — svētku reizēs.

 

Rudens sākas ar Mihaēla svētkiem, kuros bērni rotaļās izdzīvo cīņu starp labo un ļauno. Gatavojoties maizes svētkiem, oktobrī bērni no pašu maltajiem miltiem cep maizītes un lielo klaipu cienastam. Tad seko Svētā Martina diena ar lukturīšu gaismas gājienu. Pēc tam — Lāčplēša diena ar svecīšu liesmiņām Daugavas krastos. Novembra beigās, decembrī izdzīvojam Adventa laiku un sagaidām Ziemassvētkus. Februārī, Sveču dienā, katrs bērns uz mājām līdzi nes paša izveidotu vaska sveci. Meteņos, ķekatniekiem vizinoties no kalniņa, mēs sākam teikt ardievas baltajai ziemai. Pirmie sniegpulkstenīši uz galda drīz vien iezvanīs pavasari! Pirms Lieldienām audzinātājas kopā ar bērniem māla podiņos iesēj zālītes sēklas, tiek dziedātas dziesmas par Zemes mātes atmošanos, un tad kopā svinam Lieldienas bērnudārza pagalmā. Beidzot viss ir pamodies, un pavasara rotaļā sāk griezties puķes, bites un taureņi.

 

Pēc Mātes dienas sākas gatavošanās darbi mācību gada noslēguma svētkiem. Dažiem tas nozīmē arī atvadas no bērnudārza. Mūsu lielie bērni, nākamie skolēni, svinīgi tiek izvadīti “lielajā dzīvē”. Tās tomēr nav skumjas atvadas, jo bērni taču priecājas, gaidot pirmo skolas dienu. Kad vasaras brīvlaiks būs pagājis, bērnudārza grupās ienāks jauni bērni. Sāksies kulšana un malšana, un drīz jau atkal smaržos ceptā maizīte. Gada aplis ir noslēdzies, un mēs ejam tālāk uz priekšu.

 

Valdrorfbērnudārzs ir kā dārzs, kurā aug daudz dažādu ziedu. Katram bērnam vajadzīga individuāla pieejam, viņa personības izpratne, mīlestība un pacietība.

Mūsu bērni ir dzimuši laikā, kad visapkārt ir daudz problēmu, bet tas tomēr ir mūsu laiks. Mēs to nevaram ne pagriezt atpakaļ, ne ignorēt un mums ir jāsaskata apkārtnes problēmas. Tieši šeit valdorfpedagoģija norāda jaunus ceļus. Tā ļauj bērnam augt, cik vien iespējams veselīgos un dabiskos apstākļos, lai vēlāk viņš pats ar savu spēku varētu pārvarēt dzīves grūtības. Tas, ko mazie bērni valdorfbērnudārzā ir izjutuši kā harmoniju, prieku un mīlestību, vēlāk viņos pārvērtīsies par gribas spēku, izpalīdzību un dzīves drosmi. Bērnudārzs strādā, lai daudziem bērniem varētu dzīvē dot līdzi harmoniju un drošību, prieku un godbijību, pateicību un mīlestību.

Kas būtu nepieciešams bērniem:

  • vecāku mīlestība un sapratne,
  • viņu fantāzijas pasaule,
  • laiks, kad iegūt pašiem savu pamatpieredzi,
  • pieaugušā morāls atbalsts,
  • mūsu palīdzība, mūsu aizsardzība un mūsu uzmanība,
  • pasakas un vieta rotaļām,
  • telpa, kur kustēties un nodarbināt savas maņas.

 

 Pirmskolas grupu vadītājas

Rīgas Valdorfskolas pirmsskolā ar bērniem šobrīd strādā:
1.grupā – pirmsskolas skolotājas Ludmila Cekareva un Jana Šefanovska pirmsskolas skolotāju palīgs Ina Šeļikova
2.grupā – pirmsskolas skolotājas Linda Mālkalne un Karīna Budēvica pirmsskolas skolotāju palīgs Ilze Eglīte
3.grupā – pirmsskolas skolotājas Lolita Pallo un Irina Zīlniece pirmsskolas skolotāju palīgs Ļubova Budčenko
4.grupā – pirmsskolas skolotājas Vita Bērza, Oksana Žerdočkina un Raimonda Bārdiņa pirmsskolas skolotāju palīgs Iveta Šmēdiņa
5.grupā – pirmsskolas skolotājas Vineta Āboltiņa un Oksana Žerdočkina pirmsskolas skolotāju palīgs Janīna Škapare
6.grupā – pirmsskolas skolotājas Kristīne Ļvova un Raimonda Bārdiņa pirmsskolas skolotāju palīgs Inita Celitāne

Pin It on Pinterest