Mācību darbs

Rīgas Valdorfskolā visi mācību priekšmeti tiek saistīti ar daudznozaru mākslas – vizuālās mākslas, teātra, eiritmijas (kustību mākslas), dziedāšanas, mūzikas instrumentu spēles un amatniecības – apguvi. No pirmās klases tiek mācītas arī divas svešvalodas (angļu un vācu vai angļu un krievu).

Katra mācību diena sākas ar galveno jeb perioda stundu, kas ilgst 90 minūtes.  Apmēram mēnesi periodu stundā tiek apgūts viens mācību priekšmets. Šajā laikā skolēni paspēj gan iedziļināties mācību vielas saturā, gan patstāvīgi pētīt un izstrādāt dažādus projektus vecākajās klasēs.

Vecākajās klasēs pirmajai perioda stundai seko otra perioda stunda.

Pārējās mācību stundas notiek 40 minūtes.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

 

Rīgas Valdorfskolā ir daudzveidīgas interešu izglītības iespējas.

 •  Vokālais ansamblis “Mellenes”
 •  1. – 4. klašu koris
 •  5.- 9. klašu koris “Rīta spārni”
 •  Spēļu vingrošana
 • Koriģējošā vingrošana
 •  Lietišķā māksla
 •  Veidošana
 •  Teātris
 •  Kokapstrāde
 •  Tekstildarbi
 •  Stīgu orķestris
 •  Tēlotājmākslas pulciņš

Pin It on Pinterest