Mācību darbs

Kā pie mums notiek mācības?

Katra veselīga cilvēka dzīves pamats ir noteikts ritms – nomods, miegs, darbs un atpūta.  Šo dabīgo dienas, mēneša un gada ciklu mēs ņemam par pamatu, veidojot skolas mācību plānu. 

  

 • Dienas ritms atspoguļojas divu nedēļu stundu plānos. Rīta stundas paredzam priekšmetiem, kas prasa intensīvu domāšanu. 
 • Mēneša un gada ritms – galveno priekšmetu mācīšana periodos, kur nepieciešama iedziļināšanās un koncentrēšanās. 
 • Tad seko priekšmeti, kas prasa noteiktu atkārtošanu – svešvalodas (divas svešvalodas no 1. klases – angļu un vācu vai angļu un krievu), eiritmija, sporta un mūzikas nodarbības, dzimtā valoda, matemātika un informātika. 
 • Pēc šīm stundām seko mākslinieciski praktiskās nodarbības un dabas zinības.  

Valdorfskolā īpašu lomu piešķir mākslas priekšmetiem un runas kultūrai. Mākslinieciskā jaunrade bērniem veicina gribasspēka attīstīšanu, un runas māksla attīsta un bagātina jūtu pasauli. 

Kas ir perioda jeb galvenā stunda?

Katrs rīts Valdorfskolā iesākās ar galveno jeb perioda stundu. Tie ir priekšmeti, kas prasa domāšanu, iedziļināšanos un veicina uzstāšanās prasmes. Tādēļ šī ir garā, 90 minūšu stunda, lai ikvienam skolēnam dotu iespēju padziļināti apgūt un izprast uzdoto. Tā vairāku nedēļu garumā (no 4 līdz 5 nedēļām) perioda stundā īsteno noteiktu mācību priekšmetu – matemātiku, latviešu valodu un literatūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sociālās zinības, dabas zinības, bioloģiju, ķīmiju un fiziku. 

Vecākajās klasēs pirmajai perioda stundai seko otrā perioda stunda. Tas ļauj skolēniem attīstī pašvadītu mācīšanos un patstāvīgi pētīt un izstrādāt dažādus projektus. 

Pārējās mācību stundas notiek 40 minūtes. 

Ārpusstundu nodarbības 

Rīgas Valdorfskola nodrošina daudzpusīgas mākslinieciskās interešu izglītības iespējas. 

 • 1. – 4. klašu koris 
 •  5.- 9. klašu koris “Rīta spārni”
 • 5. – 7. klašu zēnu koris
 • Vokālais ansamblis “Mellenes”
 • Ģitārpulciņš “Ģitāras studija”
 • Orķestris 5. – 6. klasei
 • Stīgu orķestri
 • Spēļu un koriģējošā vingrošana 
 • Lietišķās un tēlotājmākslas pulciņi 
 • Veidošana 
 • Kokapstrāde 
 • Tekstildarbi 
 • Teātra studija 
 • Latviešu tautas deja  

Skolas jaunākajās klasēs mums ir pagarinātā dienas grupas, lai bērni drošā un labvēlīgā vidē rotaļātos, ieturētu siltu maltīti, gatavotu mājas darbus un apmeklētu pulciņus. 

Esam iesaistījušies: 

 • Skolas soma 
 • APP 
 • Pumpurs 

Pin It on Pinterest