Sadarbības seminārs ar Rīgas Iļģuciema pamatskolu

Mar 18, 2024

2024. gada 13. martā RIIMC projekta “Mācāmies kopā” ietvaros Rīgas Valdorfskolā notika sadarbības seminārs – Iekļaujoša skola. Rīgas Valdorfskolas un Rīgas Iļģuciema pamatskolas skolotāji dalījās pieredzē, sniedza jaunas idejas un veidoja snieguma līmeņu aprakstus standarta sasniedzamajiem rezultātiem.

Semināru atklāja Rīgas Valdorfskolas direktore Māra Svilāne ar īsu stāstījumu par tēmu – Kas ir Valdorfskola? Rīgas Valdorfskolas atbalsta jomas vadītāja un direktores vietniece Aija Rusaika dalījās skolas pieredzē par iekļaujošu mācību procesu un atbalstu Rīgas Valdorfskolā. Rīgas Iļģuciema pamatskolas skolotāja un klases audzinātāja Simona Ponediloka stāstīja par Rīgas Iļģuciema pamatskolas pieredzi iekļaujoša mācību procesa organizēšanā un  dalījās ar dažādiem praktiskiem padomiem. Semināra turpinājumā Rīgas Valdorfskolas skolotāja un klases audzinātāja Ingūna Strautiņa dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā ikdienas mācību procesā iekļaut snieguma līmeņa aprakstus (SLA), lai arī skolēniem par to veidotos interese un izpratne. Semināra otrajā daļā dalībnieki sadalījās grupās, lai praktiski darbotos dažādu mācību jomu sasnieguma līmeņu aprakstu (SLA) veidošanā. Semināra noslēgumā grupas dalījās ar pieredzi, stāstot par darba procesu, sarežģījumiem un atziņām, kuras guva. 

Paldies semināra rīkotājiem un dalībniekiem par iespēju dalīties pieredzēs un mācīties vienam no otra!

Citi raksti

Vecāku skoliņa

Vecāku skoliņa

Aicinām topošos Rīgas Valdorfskolas vecākus, vecvecāku un aizbildņus uz izglītojošām valdorfpedagoģijas lekcijām klātienē. Lekcijās uzzināsiet. Kas ir...

MOT programma

MOT programma

No 2023.gada septembra arī mūsu skolā tiks ieviesta MOT programma. MOT   ir pusaudžu motivācijas programma,  ar mērķi novērst sociāla...

Par streiku

Par streiku

Rīgas Valdorfskolas darbinieki atbalsta LIZDA organizēto streiku un tāpēc lielākajā daļā klašu macību stundas nenotiks. Lūgums vecākiem individuāli atteikt...

Pin It on Pinterest